fbpx
Loading...
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Privacy Policy – Πολιτικη Απορρητου

Privacy Policy – Πολιτικη Απορρητου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η είσοδος, περιήγηση και εν γένει χρήση της ιστοσελίδας grammenourania.gr λαμβάνει χώρα κατ’ αποκλειστική ευθύνη του καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήστη της (απλού ή/και εγγεγραμμένου πελάτη, επισκέπτη) και σύμφωνα πάντα με τους εδώ όρους πολιτικής προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε. Συνεπώς, χρήση ή/και εγγραφή στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία του χρήστη με τους σχετικούς στην παρούσα όρους μας. Η grammenourania.gr στοχεύει στη διαφάνεια κατά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και την πλήρη γνώση σας ως προς τον τρόπο που μεταχειριζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σας που τυχόν συλλέγουμε. Έχοντας πλήρη γνώση ότι και εσείς, ενδιαφέρεστε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να έχετε πλήρη γνώση των τυχόν δεδομένων σας που συλλέγουμε, τον λόγο που τυχόν συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα και τον χρόνο που τα διατηρούμε.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων (ως έχει αναρτημένη στην ιστότοπο μας και ως δύναται να τροποποιηθεί στο μέλλον κατόπιν σχετικής ενημέρωσης σας) δεν έχει εφαρμογή και δεν δεσμεύει την grammenourania.gr και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις πρακτικές και την πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων ή/και την αξιοπιστία του περιεχομένου άλλων δικτυακών τόπων των οποίων ο σύνδεσμος ενδέχεται να περιέχεται στον ιστότοπο μας και οι οποίοι τρίτοι δικτυακοί τόποι ενδέχεται επίσης να συλλέγουν ή/και δέχονται δεδομένα σχετικά με την χρήση σας των δικών μας ή/και δικών τους υπηρεσιών. Συνεπώς, σας παροτρύνουμε να μελετάτε τους σχετικούς όρους σε οποιοδήποτε τρίτο δικτυακό τόπο περιηγείστε.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου μας και την ομαλή παροχή των υπηρεσιών μας στους εγγεγραμμένους ή/και απλούς χρήστες/πελάτες μας και στους επισκέπτες μας. Με την αποδοχή των όρων της παρούσας,  επιβεβαιώνετε και δηλώνετε ότι έχετε μελετήσει και αντιληφθεί πλήρως το σύνολο των εδώ όρων. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ο …………… τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν ως εξής: τηλ………………….., email…………. Ταχυδρομική διεύθυνση……………………..

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι παρόντες όροι, οι οποίοι είναι πλήρως εναρμονισμένοι με το σύνολο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και με πάσα σχετική νομοθεσία, δύνανται να τροποποιηθούν  ή/και επικαιροποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση τροποποίησης ή/και επικαιροποίησης το σχετικό κείμενο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας για την ενημέρωση και εκ νέου συγκατάθεση σας. Συνεπώς, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τακτικά για τυχόν τροποποιήσεις/επικαιροποιήσεις.

 ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Οι πληρωμές λαμβάνουν χώρα σε περιβάλλον ασφαλούς επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών στο οποίο μεταφέρεστε.

Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων πληρωμής σας. Δεν δυνάμεθα να ελέγξουμε εάν είστε ο πραγματικούς δικαιούχος των στοιχείων πληρωμής που δηλώνονται.

Τιμολόγια και αποδείξεις λιανικής πώλησης θα σας αποστέλλονται με email  αμέσως με την ολοκλήρωση αγοράς/πληρωμής.

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής/αγοράς δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. Σε κάθε περίπτωση, επιστροφή χρημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία  πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας για μελλοντική χρήση ή/και τα τραπεζικά σας στοιχεία λογαριασμού. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων από στοιχείων, δηλώνετε ρητά ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτών.

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της πληρωμής δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή μη ενημέρωσης μας για την εκτέλεση της πληρωμής.

Οι περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης είναι απολύτως έξω από τη σφαίρα επιρροής μας και επίσης δεν φέρουμε ευθύνη. Δεν ευθυνόμαστε για γεγονότα σχετικά με την υπαιτιότητα του τρίτου παρόχου επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων και απλών χρηστών πελατών μας απαιτείται να είναι ενήλικοι. Ανήλικοι δύνανται να περιηγούνται και να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του μόνο εάν έχουν την άδεια και την επίβλεψη του ενηλίκου εγγεγραμμένου ή/και απλού χρήστη/πελάτη. Ο/η ενήλικος εγγεγραμμένος ή/και απλός χρήστης/πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε χρήση/αγορά από τον λογαριασμό του (μόνιμο εάν πρόκειται για εγγεγραμμένο χρήστη ή περιστασιακό εάν πρόκειται για απλό χρήστη).

Ουδέποτε θα συλλέξουμε ή/και θα επεξεργαστούμε εν γνώσει μας ή/και χωρίς τη συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα τα προσωπικά δεδομένα ανήλικου ατόμου.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ Ή ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Με κύριο σκοπό την ομαλή και επιτυχή λειτουργία μας και την απρόσκοπτη διεκπεραίωση των συναλλαγών μας με εσάς συλλέγουμε (εμείς) ή λαμβάνουμε (από τρίτους) δεδομένα με τους εξής τρόπους: (α) άμεσα από εσάς, όπως για παράδειγμα όταν συμπληρώνετε τα στοιχεία σας σε αιτήσεις/φόρμες μας ή/και μέσω της εγγραφής σας στον ιστότοπο μας ή/και στο newsletter μας κλπ.

(β) έμμεσα από εσάς, δια της αλληλεπιδράσεως/συμπεριφοράς σας με τον ιστότοπο μας και τις υπηρεσίες μας ή/και από τρίτους με τους οποίους συναλλάσσεστε για τη διεκπεραίωση εν τέλει της δικής μας συναλλαγής, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις πληρωμής ή/και γενικότερης εξυπηρέτησης σας από εμάς.

(γ) Συλλέγουμε και διατηρούμε το τυχόν ιστορικό σας όσον αφορά σε δεδομένα που εσείς έχετε επιλέξει να επικοινωνήσετε σε εμάς και μόνο για όσο διάστημα αυτά μας είναι απαραίτητα για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ή/και έως ότου εσείς να μας ζητήσετε τη σχετική διαγραφή (ανά πάσα στιγμή)

(δ) έμμεσα από τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε για λόγους προώθησης και διαφήμισης.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΡΙΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ/ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΣΤΕ Ή/ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ  ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΦΙΛ/ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ, ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Η/ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗ, ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΟΡΘΑ, ΝΟΜΙΜΩΣ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΘΙΓΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ     

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού

Εάν επιλέξετε τη δημιουργία λογαριασμού στον ιστότοπο μας  θα σας ζητηθούν τα εξής προσωπικά δεδομένα: η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email address) και η δημιουργία και ορισμός προσωπικού όνομα χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) (εδώ συμπληρώνετε κατά βούληση). Τα στοιχεία αυτά έχετε τη δυνατότητα να τα τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή. Για τα στοιχεία αυτά παραμένετε απολύτως υπεύθυνοι όσον αφορά στην εμπιστευτικότητα ή/και μυστικότητα, συνεπώς και για τις εν γένει ενέργειες μέσω του εγγεγραμμένου λογαριασμού σας.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που λαμβάνουν χώρα από εσάς στον ιστότοπο μας, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του περιεχόμενου που μας παρέχετε. Η ορθή και ασφαλής χρήση του λογαριασμού σας δεν υπάγεται στη σφαίρα της ευθύνης μας αλλά αποκλειστικά υπεύθυνοι είστε εσείς.

Με μοναδικούς σκοπούς την απρόσκοπτη συνδιαλλαγή μαζί σας και την βελτίωση των υπηρεσιών μας και κυρίως προκειμένου να παράσχουμε στον χρήστη/επισκέπτη τις υπηρεσίες μας  είναι πιθανό να σας ζητηθούν τα απολύτως απαιτούμενα αληθή προσωπικά στοιχεία σας για τους σκοπούς αυτούς, όπως το όνομα και το επώνυμο σας, η ταχυδρομική διεύθυνση σας, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας μαζί σας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email address) καθώς, σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, το ΑΦΜ και η ΔΟΥ στην οποία ανήκετε, το επάγγελμα ή/και η επωνυμία της εταιρείας σας καθώς και οι ανάλογες διευθύνσεις και, ενδεχομένως, περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Εγγραφή στο Newsletter μας, εκδήλωση επιθυμίας για εξατομικευμένες ενημερώσεις και διαφημίσεις. Επικοινωνία σας με την εξυπηρέτηση πελατών για ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, επίλυση κάποιου προβλήματος

Αλληλοεπιδρώντας με τον ιστότοπο μας και κάνοντας χρήση αυτού ή/και επικοινωνώντας μαζί μας με κάθε πρόσφορο μέσο, επεξεργαζόμαστε κατόπιν της αρμόζουσας συγκατάθεσης σας τόσο όλα τα ως άνω δεδομένα τα οποία ενδέχεται να μας γνωστοποιήσετε όσο και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο αναγκαίο για την επιτυχή διεκπεραίωση του σκοπού της επικοινωνίας μας.

Στην περίπτωση εγγραφής σας στο newsletter μας ή/και, λήψης από εμάς κατόπιν συγκατάθεσης σας, προωθητικών/διαφημιστικών μηνυμάτων μπορείτε να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή, να ζητήσετε σχετική άμεση διακοπή αποστολών από εμάς με τους εξής τρόπους:

α) είτε πατώντας/ κλικάροντας το σύνδεσμο “unsubscribe” ο οποίος θα βρίσκεται σε κάθε email που θα λαμβάνετε από την επιχείρηση μας, είτε β) επικοινωνώντας μαζί μας στο email info@grammenourania.gr, δηλώνοντας.

Μόλις λάβουμε το αίτημα σας, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, θα το επεξεργαστούμε και θα σταματήσετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους ηλεκτρονική αλληλογραφία (email).

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, YOUTUBE ΚΑΙ VIBER

Είτε πρόκειται για σελίδες/προφίλ δικά μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για κανάλι μας στο YouTube ή/και επικοινωνία μας μέσω Viber θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πλέον της δικής μας πολιτικής απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να μελετήσετε και επιλέξετε αν θα δώσετε τη συγκατάθεση σας και στις αντίστοιχες πολιτικές όλων αυτών των μέσων.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η λειτουργία του ιστότοπου μας λαμβάνει χώρα με κρυπτογράφηση SSL και ίδιος ο ιστότοπος είναι δημοσιευμένος με τη χρήση HTTPS αντί για HTTP. Ακολουθούμε γενικώς αναγνωρισμένο τεχνικό πρωτόκολλο ασφαλείας ηλεκτρονικής/διαδικτυακής μεταφοράς δεδομένων. Δυστυχώς, καμία αποδεκτή και αναγνωρισμένη μέθοδος/πρωτόκολλο διαδικτυακής μετάδοσης δεδομένων ή/και ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν έχει αποδειχθεί έως σήμερα απολύτως ασφαλές. Συνεπώς, ενώ καταβάλουμε κάθε δυνατή εκ μέρους μας προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την σχετική απόλυτη ασφάλεια και την έλλειψη παντός σχετικού εξωτερικού κινδύνου πέραν της σφαίρας του ελέγχου μας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή/και χρειάζεστε την οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email info@grammenourania.gr.

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών μας και για όσο περαιτέρω χρόνο είναι απολύτως απαραίτητο για το ενδεχόμενο προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα που θα απαιτεί επίλυση σχετικά με τη συνδιαλλαγή μας. Το αυτό ισχύει και για τις εν γένει συνομιλίες μας που αφορούν στις υπηρεσίες μας και λαμβάνουν χώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και στο Viber.  Σε περίπτωση που είστε εγγεγραμμένος χρήστης ή/και εγγεγραμμένος στο newsletter μας τα στοιχεία σας διατηρούνται από εμάς έως την σχετική ανάκληση τους από εσάς.

Όταν επιλέγετε να μας κοινοποιήσετε προσωπικά σας δεδομένα αυτά παραμένουν αποκλειστικά στη διάθεση και εν γνώσει του επαγγελματία με τον οποίο συνεργάζεστε.

Τα στοιχεία σας, μετά την παρέλευση του απολύτως απαραίτητου χρονικού διαστήματος που αφορά στην εξυπηρέτηση σας και τυχόν ζήτημα/πρόβλημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με τη συνδιαλλαγή μας διαγράφονται με ασφάλεια.

Τα ως άνω δεν ισχύουν στην περίπτωση που θα είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε ή/και να μοιραστούμε με τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως για παράδειγμα κατόπιν κοινοποίησης σε εμάς σχετικής δικαστικής απόφασης.

Τα ως άνω επίσης δεν ισχύουν στην περίπτωση που θα είμαστε αναγκασμένοι να αποδείξουμε ή/και να υπερασπιστούμε τα δικά μας νόμιμα δικαιώματα και να αποδείξουμε την εκπλήρωση των δικών μας νόμιμων υποχρεώσεων.

Στις αμέσως ως άνω δύο περιπτώσεις μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση σας.

Εν γένει, τα δεδομένα σας που καταγράφονται αυτόματα και αφορούν στη χρήση και αρχειοθέτηση τους από εμάς για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας και την καλύτερη γενικά λειτουργία του ιστότοπου μας μπορούμε να τα διατηρούμε για τους θεμιτούς ως άνω σκοπούς εφόσον αυτά τα δεδομένα, από την ίδια τη φύση τους, είναι αναγκαία και πρόσφορα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμάς και να συναινέσουμε στη σχετική πρόσβαση. Τα στοιχεία αυτά είναι κυρίως τα εξής: η IPAddress της συσκευής σας, η τοποθεσία σας (εφόσον έχετε εσείς επιλέξει να είναι ορατή) καθώς και ιστορικό της έγγραφης επικοινωνίας μας.  Ο γενικός κανόνας είναι ότι, εξαιρουμένων απρόοπτων και ειδικών περιπτώσεων που νομίμως διαφοροποιούν τον κανόνα, τα στοιχεία αυτά τα διατηρούμε για ένα (1) έτος και κατόπιν διαγράφονται με ασφάλεια.

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Αποδεικνύοντας σαφώς την ταυτότητα σας σε εμάς, έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης και ενημέρωσης για το σύνολο ή/και μέρος των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε καθώς και το δικαίωμα ενημέρωσης σας σχετικά με όσους έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή την διαγραφή ή ενημέρωση των δεδομένων σας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμος επιτακτικός λόγος διατήρησης των δεδομένων σας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Σε περίπτωση καταγραφής από εμάς ανακριβών στοιχείων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να τα διορθώσουμε.

Σε περίπτωση που διατηρούμε, εκ παραδρομής, τα στοιχεία σας για περισσότερο από τον απαραίτητο χρόνο ή/και διατηρούμε στοιχεία όχι απολύτως απαραίτητα για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών μας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό των στοιχείων αυτών.

Διατηρείτε το δικαίωμα να απεγγραφείτε από οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη λίστα μας ανά πάσα στιγμή και γενικώς να διαφοροποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την συγκατάθεση σας για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων.

Διατηρείτε το δικαίωμα να αποκτήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε και μάλιστα σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή όπως επίσης και να τα δώσετε σε τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα, σε περίπτωση που δεν είστε ευχαριστημένοι ή/και έχετε παράπονα με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα να προβείτε σε σχετικό παράπονο στον επίτροπο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι έχουμε λειτουργήσει σε παράβαση της νόμιμης υποχρέωσης μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να δηλώσετε τις αντιρρήσεις σας σε εμάς και να υποβάλλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε κάθε μία από τις ως άνω περιπτώσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο τηλ. +………………… ή στο email: info@grammenourania.gr, ή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση:οδός Μονοματίου, αριθμ. 12, Τ.Κ 13677. Είμαστε πάντα στη διάθεση των πελατών μας (χρηστών και επισκεπτών) και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να μένουν ικανοποιημένοι.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για τις διαφημίσεις που αναρτώνται στον ιστότοπο μας, το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών και δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε συναλλαγή σας με οποιονδήποτε τρίτο διαφημιζόμενο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Στοχεύουμε στην πλήρη και έγκυρη ενημέρωση σας σε ότι αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Συνεπώς, καταβάλουμε κάθε σχετική δυνατή προσπάθεια και αναζητούμε την σαφή ένδειξη της τυχόν καταφατικής ή/και τυχόν αρνητικής σας επιθυμίας σχετικά με την χρήση των cookies από εμάς. Κατανοούμε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν δεν έχουμε λάβει την ρητή συγκατάθεση σας.

Θέλουμε να γνωρίζετε τόσο τί εννοούμε όταν αναφερόμαστε στον όρο “cookies” όσο και τα cookies που απαραίτητα χρησιμοποιούμε και τα cookies που έχετε τη διακριτική ευχέρεια να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιούμε ή να μας το απαγορεύσετε.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική συσκευή σας όταν εισέρχεστε από αυτήν στον ιστότοπο μας. Τα χρησιμοποιούμε είτε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, είτε για να λειτουργήσουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά προσφέροντας σας την απρόσκοπτη χρήση/περιήγηση στον ιστότοπο μας ή/και την όσο το δυνατόν προσωποποιημένη εμπειρία σας. Τα cookies μπορούν να προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες γιατί μπορούν να αποτυπώνουν και να διαβάζουν τα αρχεία ώστε να θυμούνται τις πληροφορίες που σας αφορούν και να σας αναγνωρίζουν, καθιστώντας έτσι την εμπειρία σας μαζί μας εύχρηστη και εξυπηρετική.

Χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies για τις οποίες υποχρεούστε να δηλώσετε/καθορίσετε τη συναίνεση σας ή μη στο εύχρηστο και νομίμως/ορθώς τοποθετημένο (πλέον εύκολα ανιχνεύσιμο από εσάς) αναδυόμενο παράθυρο μας που αφορά στα cookies και τις σχετικές επιλογές σας.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε ή/και δυνάμεθα να χρησιμοποιήσουμε αφορούν κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες:

  1. Νομίμως και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. χρησιμοποιούμε τα Απολύτως Απαραίτητα cookies που σύμφωνα με το νόμο είναι αυστηρά απαραίτητα για τη διεξαγωγή ή/και διευκόλυνση της επικοινωνίας μας ή/και είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας μέσω διαδικτύου (information society services)
  2. Cookies Ανάλυσης και Στατιστικής: Τα cookies αυτά μπορεί να εγκαθίστανται από εμάς (first party cookies), ή από τρίτους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) (third party cookies) και αφορούν στη δυνατότητα που μπορείτε να μας παρέχετε να συλλέγουμε πληροφορίες της κίνησης/συμπεριφοράς σας και να ανιχνεύουμε τις προτιμήσεις μας για το διάστημα που περιηγείστε στον ιστότοπο μας
  3. Cookies Προώθησης και εκ νέου Στοχευμένης Διαφήμισης: Τα cookies αυτά προέρχονται μόνο ή/και κυρίως από τρίτους συνεργάτες μας στο χώρο της προώθησης (marketing) και της διαφήμισης (π.χ. Google (Ad)). Συνήθως τα χρησιμοποιούν για να αναγνωρίσουν τα ενδιαφέροντα σας και να σας εμφανίσουν αργότερα σχετικές προωθητικές διαφημίσεις. Εάν αρνηθείτε τη χρήση αυτών των cookies, δεν θα σας εμφανιστούν στο μέλλον, λόγω της επίσκεψης σας στον ιστότοπο μας, στοχευμένες διαφημίσεις

Το κέντρο επιλογών cookies οφείλετε να το μελετήσετε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της σύμβασης

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καταβάλλουμε και θα καταβάλλουμε στο μέλλον κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην ανακύψει απολύτως κανένα ζήτημα προς επίλυση με κανένα πελάτη μας και περιηγητή ή/και χρήστη της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών μας. Σύμφωνα με την πλήρη αντίληψη μας λειτουργούμε σε πλήρη συμμόρφωση με το σύνολο των σχετικών διατάξεων τόσο του Εθνικού Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Σε περίπτωση που ανακύψει το οποιοδήποτε ζήτημα προς επίλυση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως πρώτο βήμα μίας συναινετικής/εξωδικαστικής επίλυσης. Εάν το ζήτημα προς επίλυση εμμένει καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες είναι οι Ελληνικές Αρχές και τα Ελληνικά Δικαστήρια της Αθήνας.